Onsdag – nu har vi prøvet det der med sol


DSCN0622Aftenen før var de blå sejlere med duelighedsbevis blevet sendt på natsejlads pr. Yngling til Roskilde og retur. Turen var planlagt til at slutte omkring kl. 02:00, men da vinden gjorde det som vinden gør så ofte om natten (løjede) tog det en anelse længere tid. Faktisk var de sidste sejlere først tilbage i havnen kl. 05:00, hvorefter de meget stille trissede i seng.

Vejr-mæssigt var dagen en gentagelse af gårsdagen, med høj sol (og tilhørende høj solfaktor) og let til frisk vind. Sejlerne er nu generelt “kørt ind” i rutinen, med semi-obligatorisk morgentræning, indgående studier af dagens sejladsprogram, morgenmad kl. 08:30, klargøring og tilrigning frem til skippermøde kl. 10:00.

Sejladsholdene om formiddagen var sat lidt alternativt. De øvede optimister var sat på Torm-traileren og fik lidt god træning i windsurfing. De blå sejlere fra natten før blev sat på “sove-længe” holdet. Da de kom dryssende en efter en i løbet af formiddagen og søvnigt spurgte hvor morgenmaden var, fik de at vide at den var ryddet af for flere timer siden og at de var velkomne til at selv kigge i køleskabet. Her fandt nogen af sejlerne bla. lidt lasagne, som åbenbart kan indtages på alle tidspunkter af døgnet.

DSCN0642Ved frokosttid kom sejlerne ind fra vandet og spiste deres medbragte frokost. Eftermiddagens program var meget simpelt: Gå ind til Ilene og ønsk selv. Mange valgte en eftermiddag på stranden med Torm-traileren, og Tera-jollerne var også i anvendelse.

Et hold på 3 Farum-drenge fik overtalt en sejlerfar til at tage dem ud i en Yngling, hvilket blev bevilget af Ilene. Desværre havde bemeldte sejlerfar ikke helt forstået at der var forskel på bådene og tog derfor med største selvfølge ud i en anden Yngling end den han var tildelt ifølge sejladsprogrammet. De retmæssige ejere af bemeldte båd blev naturligvis ret så opbragte over dette blatante eksempel på pirateri ved højlys dag, eftersatte synderen i en anden båd, indhentede og bordede båden ved Gershøj og fik tilbageerobret “deres” Yngling efter en kort (men primært verbal) kamp.

Sent om eftermiddagen kom Lejre Beredskab forbi med en redningsvogn med motorbåd og demonstrerede deres udstyr.

Den ikke-sejlads-orienterede del af aftenprogrammet stod dels på snobrød, dels på yoga – sidstnævnte på anmodning af nogle af trænerne. Begge dele blev forestået af Tobias Tobiasen, som hermed dokumenterede at han er en alsidig mand.

Torm-traileren var dog åben, hvilket blev udnyttet af en del, helt frem til kl. ca. 22:00, hvor Torm-traileren endegyldigt blev pakket sammen. Bemeldte trailer er et genialt koncept, som har været en fantastisk bidrag til lejren.

Der blev også arrangeret en lille hygge-aftentur i gummibåd for det mellemstore blå, som ikke havde været på tur natten før. Da turen ikke var afhængig af vejr og vind, men kun af hvorvidt det sindsygt velfungerende benzin-slæbe-team havde sørget for at fylde tankene op på gummibådene, var holdet stort set hjemme som planlagt.

IMG_1209IMG_1214DSCN3155

Find os på Facebook

Login