Aktiviteter


Dagsprogrammet kan hentes her.

Dagssejlads

sejladsSejlads om formiddagen

Her sejles primært i egne joller/både.

Der sejles på tur, laves kapsejlads, sejles Volvo Ocean Race, trænes færdigheder m.m.

Sejlads om eftermiddagen

Her får alle mulighed for i løbet af ugen at prøve andre joller/både end de sejler til dagligt.

Vi forsøger at imødekomme alles ønsker, men er også nødt til at tage hensyn til størrelse og vægt i forhold til vejret.

Længere ture

Der kan arrangeres dagsture til forskellige havne for forskellige grupper. For de ældre sejlere kan der evt. blive arrangeret natsejlads- og overnatningsture.

Omfanget af turene afhænger af vejret.

Sen eftermiddag og aften

kajakVi medbringer forskellige lege- og aktivitetsmidler, såsom sit-on-top kajakker og windsurfere, som kan bruges af deltagerne (under behørigt opsyn).

Vi har bestemte badetider hvor man må bade og hvor der er opsyn i badeområdet. Af sikkerhedshensyn udleverer bademesteren armbånd til vores sejlere, som skal bæres mens de bader. Der kan være mange andre badende på stranden og med 70 sejlere på lejren er det nødvendigt med et system, der giver tryghed hos sejlere, forældre og ansvarlige.

Boldspil, bålhygge, spil osv. foregår på skift om aftenen. Disse aktiviteter igangsættes af de ansvarlige forældre.

Slikboden

gladDenne har åben hver aften mellem 19-19.30. Her kan købes slik, smoothies, nødder, m.m. Betalingen foregår ved at sejleren ved tilmelding har indbetalt penge på slikkontoen og der bliver så trukket fra kontoen, hver gang man køber noget. Der er max. grænse på hvad man kan købe for hver dag, så ingen får købt for alle deres penge de 2 første dage.

Vi forsøger at holde et højt kvalitetsniveau på slikket, dvs. at undgå for mange kunstige farvestoffer, m.m..

Find os på Facebook

Login