Forælderopgaver


Forældre i svingEn sejlerlejr kan ikke gennemføres uden forældre-opbakning og -deltagelse !

For at få lejren til at fungere er der brug for mindst 18-20 forældre hver dag. Det forventes, at der deltager mindst 2 forældre fra hver klub, som er der alle lejrens 6 dage.

Der er brug for alle forældre hver dag (fra 7.00 – 22.00 og helst min. 3 sammenhængende dage.)

Det er vigtigt at mindst 1/2 af forældrene også overnatter på lejren - dog helst for sig selv og ikke i telt sammen med sejlerne.

Med de yngste sejlere skal der være en "dele" forælder, dvs. en forælder til flere yngre sejlere. Udover de faste opgaver som medhjælper på lejren er det denne forælders ekstra opgave at supportere de yngste sejlere med at komme i seng til tiden, få hængt vådt tøj op, holde orden i teltene og få smurt madpakker hver dag.

Bedsteforældre kan godt være et alternativ til forældre.

På lejren fordeler lejrchefen opgaverne mellem de hjælpende forældre, så alle roterer rundt mellem de forskellige opgaver. Men alle forventes at være hjælpsomme og give en hånd med, hvor der er brug for det.

Vær også opmærksom på alle sejlerne og tag hånd om uregelmæssigheder.

Find os på Facebook

Login