Overnatning


Generelt

Syd for klubben findes et stort græsområde med shelter og bålplads. Her sætter vi teltene op. Der kan normalt ikke overnattes i campingvogn. Se oversigtskort nedenfor for infomation om området.

herslev-oversigtskort

Af hensyn til søvn og sikkerhed hos sejlerne har vi temmelig skrappe regler omkring sengetid, ophold og larm på teltpladsen m.m.

Da området også besøges af mange unge fra det omkringliggende opland, er det vigtigt for lejrledelsen, at vi som ansvarlige for sejlerne ved, at når det er endelig sengetid er der ikke sejlere, som føjter rundt og risikerer at rode sig ind i problemer med de lokale. Det skal tilføjes, at der normalt ikke er problemer med dette.

Teltgrupper

telte02Sejlerne inddeles i teltgrupper hjemmefra. En teltgruppe deler et telt.

Fordeling af teltgrupper laves i de enkelte klubber, men der opfordres til at man blander sig med sejlerne fra de andre klubber. Det er den ansvarlige leder fra den enkelte klub, der bestemmer i hvilken gruppe sejleren hører til. Dog kan lejrledelsen fælles beslutte at sejleren hører til i en anden gruppe.

Hvis der er godt fyldt op i teltet kan det være en god ide med et ekstra telt til bagage.

Områdegrupper

Hele teltområdet opdeles overordnet i områdegrupper. De enkelte teltgrupper placeres i et område der passer til sejlernes alder. Der bliver oprettet følgende område-grupper:

Blå gruppe:

Denne gruppe består af de ældste sejlere som på lejrtidspunktet er fyldt 15 år. Her er seneste sengetid når sidste forælder går i seng.

Trænerne:

Sover mellem blå og rød gruppe.

Rød gruppe:

Mellemgruppen består af sejlere mellem 12 og 14 år. Her er det sengetid kl. 22.00.

Forældre:

Sover mellem Rød gruppe og Grøn gruppe.

Grøn gruppe:

Består af sejlere under 12 år. Her er det sengetid kl. 21.00

Efter kl. 21.00 skal der være ro på teltpladsen. Dette betyder at de sejlerne, som ikke er gået i seng, skal trække op i smugkroen eller til bålhygge på stranden m.m.

Hvis man vurderer at en sejler udviklings- og kammerat-mæssigt hører til i en højere aldersgruppe kan lejr-ledelsen dispensere fra ovenstående regler. Dette skal dog aftales hjemmefra.

Det er vigtigt at tænke på at sejlerne i en teltgruppe er nogenlunde harmoniske i alder og resourser, så der ikke i samme telt er sejlere som skal tidligere i seng end andre der gerne må og vil blive længere oppe.

Find os på Facebook

Login