Plan for ankomst lørdag


Når vi allesammen ankommer til lejren lørdag formiddag senest kl. 10.30 er der en række opgaver der skal løses. Nedenfor beskriver vi hvordan vi gerne ser dette grebet an.

Registrering

Når I ankommer lørdag bedes I FØRST gå i klubhuset og blive registreret. Samtidig kan I aflevere evt. mad, samt få udleveret teltskilte til pladsen samt lejrtrøjen. Det er også der I kan få aflevere penge I har lagt ud i forbindelse med indkøb til mad (husk bon på indkøbet - gerne med kontonummer og navn bag på).

Derefter gør I bare som I individuelt har aftalt i klubberne omkring udpakning, teltslagning m.v.

Kl. 12. 30 er der velkomstmøde og frokost i klubhuset (husk madpakker hjemmefra).

Se i øvrigt dagsprogrammet for lørdag her.

Aflæsning af joller, gummibåde, m.m.

Alle joller læsses af i havnen og placeres på jollevogne i området lige nord for klubhuset, sammen med Herslevs egne joller. Her skal de fleste også stå resten af ugen når de ikke er på vandet.

Når jollerne er gået på vandet kl. 14.30 køres jollevognene til Laser og 29er ned på stranden. Når træningen er slut lørdag kl. 16.30 sejles pågældende joller ind på stranden nord-vest for klubhuset.

Alle gummibåde sættes i vandet ved slæbestedet i havnen og fortøjes ved broen. Løse benzintanke og reservedunke afleveres ved det aflåste benzinhus i den østlige del af havneområdet. Nøgler til gummibåde afleveres på kontoret i klubhuset. Alle nøgler og benzintanke skal mærkes tydeligt med klubnavn og evt. bådnavn.

Kølbåde sættes i vandet v.hj.a. kranen ved slæbestedet og fortøjes efter nærmere anvisninger ved bøjerne ude nord for Herslev Strand Sejlklub.

Alle trailere køres til græsarealet i den sydlige del af havneområdet efter aflæsning (bakken, hvor I kommer ned).

DS-aktivitetstraileren skal stå på græsarealet ved flagstangen, nordvest for klubhuset, således at det er nemt at få indholdet til og fra stranden.

Medbragte kajakker og SUB-boards placeres sammen med DS-traileren.

Opsætning af campinglejr

Herslev Sejlklub vil sørge for fordeling af teltpladserne, så at der bliver plads til alle.

Den generelle plan er at de grønne (til og med 11 år) skal placeres i området tættest på klubhuset. De røde (12-14 år) ligger midt i området og de blå (over 15 år) ligger i den fjerneste ende af området.

Find os på Facebook

Login