Trænere


Ansvar og planlægning

Lejrens overordnede træning planlægges i et samarbejde mellem lejrens hovedtrænere og lejrchefen.

Den daglige træning på lejren

traenerLejren opererer som udgangspunkt med ca. 1 træner pr. 10 sejlere. Som hovedregel indbydes trænere fra de deltagende klubber til at byde ind på det lønnede trænerarbejde på lejren.

Træner-tilmeldingen vil foregå her på hjemmesiden, men forventes først åbnet medio marts. Tilmeldte trænere vil efterfølgende blive kontaktet af lejrledelsen vedrørende nærmere aftaler om trænervirket.

Trænere på lejren forventes at overnatte i eget telt på lejren.

Sejlere over 15 år, der kunne tænke sig at prøve trænerjobbet af, har mulighed for at melde sig som føl hos lejrchefen, gerne inden lejrtilmeldingsfristen udløber.